wewnętrzne


Choroby wewnętrzne


  • konsultacje w dziedzinie chorób wewnętrznych,
  • interpretacja wyników badań,
  • leczenie specjalistyczne i monitowanie leczenia,
  • poradnictwo dla kobiet w okresie planowania i w przebiegu ciąży,