zakaźne


Choroby zakaźne i pasożytnicze


  • konsultacje w dziedzinie chorób zakaźnych i pasożytniczych,
  • interpretacja wyników badań serologicznych,
  • leczenie specjalistyczne i monitowanie leczenia,
  • poradnictwo dla kobiet w okresie planowania i w przebiegu ciąży,

  • diagnostyka i leczenie zapaleń wątroby
  • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekających się biegunek
  • diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych przez kleszcze, komary itp.
  • diagnostyka i leczenie neuroinfekcji
  • diagnostyka i leczenie stanów gorączkowych niejasnego pochodzenia, zakażeń „atypowych”, chorób tropikalnych